Dopravná značka IP21a

IP 21a - tunel

Zákon

Značka označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre správanie v tuneli.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne