Dopravná značka IP20a

IP 20a - stanovište polície

Zákon

Značka informuje o blízkosti stanovišťa alebo útvaru Policajného zboru.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne