Dopravná značka IP2

IP 2 - zmena smeru okruhu

Zákon

Značka informuje, že na najbližšej križovatke trasa okruhu nepokračuje v priamom smere. Zmena smeru je vyznačená šípkou na značke, ktorej významový symbol môže byť obrátený.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Okruh ,ktorý som si vybral sa zmenil podľa šípky.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne