Dopravná značka IP19

IP 19 - parkovisko P+R

Zákon

Značka informuje o parkovisku, z ktorého možno cestovať vozidlom pravidelnej verejnej dopravy. Spresňujúce údaje, napríklad čas a podobne, sa môžu vyznačiť v spodnej časti značky vhodným nápisom, symbolom alebo na dodatkovej tabuľke E 12.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Na tomto parkovisku si môžete zaparkovať vozidlo a ďalej sa odviesť autobusom,ktorý má tu tiež zastávku.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne