Dopravná značka IP17b

IP 17b - platené parkovisko (parkovacie miesta s regulovaným státím)

Zákon

Značka informuje o časovo regulovanom parkovisku a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky napríklad za dodržania maximálne dovolenej doby parkovania alebo za podmienky použitia parkovacieho kotúča alebo parkovacej karty, ktorá musí byť zreteľne a viditeľne umiestnená v prednej časti vozidla. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne