Dopravná značka IP17a

IP 17a - platené parkovisko (parkovacie miesta s plateným státím)

Zákon

Značka informuje o povinnom platenom parkovacom státí a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Spoplatnené parkovisko. Ak nezaplatíte , môžu Vaše vozidlo odtiahnuť.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne