Dopravná značka IP16

IP 16 - vyhradené parkovisko

Zákon

Značka označuje určené (vyhradené) parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne