Dopravná značka IP15b

IP 15b - parkovisko (čiastočné státie na chodníku pozdĺžne)

Zákon

Značka vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP 14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne