Dopravná značka IP14b

IP 14b - parkovisko (státie na chodníku pozdĺžne)

Zákon

Značka vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP 14a.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Výškovo oddelené od cesty je chodník, preto je na tomto parkovisku dovolené parkovanie na chodníku a to pozdĺžne.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne