Dopravná značka IP14a

IP 14a - parkovisko (státie na chodníku kolmé alebo šikmé)

Zákon

Značka vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP 13a alebo IP 13b s tým rozdielom, že vyznačuje dovolené státie na chodníku a vždy sa používa spolu s príslušnou vodorovnou značkou; na miestach, kde je dovolené státie vozidiel na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a zvláštne motorové vozidlo.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Výškovo oddelené od cesty je chodník, preto je na tomto parkovisku dovolené parkovanie na chodníku a to šikmé alebo kolmé.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne