Dopravná značka IP13c

IP 13c - parkovisko (pozdĺžne státie)

Zákon

Značka vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel len pozdĺžne vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP 13a.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Na značke je vyobrazenie zaparkovania vozidla - pozdĺžne parkovanie.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne