Dopravná značka IP13b

IP 13b - parkovisko (šikmé státie)

Zákon

Značka vyznačuje a určuje dovolený šikmý spôsob státia vozidiel vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP 13a s tým rozdielom, že sa používa vždy so značkou V 10b.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Na značke je vyobrazenie zaparkovania vozidla - šikmé parkovanie.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne