Dopravná značka IP13a

IP 13a - parkovisko (kolmé státie)

Zákon

Značka označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel a označuje predpísaný spôsob státia vozidiel. Vyhotovenie symbolu parkovacieho státia predpisuje spôsob státia z hľadiska situovania vozidla, najmä vo vzťahu k okraju vozovky. V prípadoch, ak je vyznačený symbol vozidla, ktorý môže byť obrátený, je určený dovolený spôsob státia vozidla z hľadiska situovania státia vozidla vo vyznačenom parkovacom státí napríklad státie prednou alebo zadnou časťou vozidla vo vyznačenom parkovacom státí. Ak sa pod značku umiestni dodatková tabuľka E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla, vodiči iného druhu vozidiel nemôžu na takto označenom mieste stáť, ak to nie je inak dovolené.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Parkovisko s kolmým zaparkovaním.V prípade ,keby bol sneh na parkovisku, aby som videl spôsob parkovania.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne