Dopravná značka IP12

IP 12 - parkovisko

Zákon

Značka označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel; ak je použitá spolu s dodatkovou tabuľkou E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla, označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené státie vozidiel len pre určitý druh vozidiel. Ak sa značka použije ako predbežná značka, údaj o polohe alebo o vzdialenosti možno vyznačiť v spodnej časti značky alebo možno použiť príslušné dodatkové tabuľky, napríklad dodatkovú tabuľku E 7 alebo E 2. Ďalšie spresňujúce údaje možno uviesť na dodatkovej tabuľke E 12.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne