Dopravná značka IP10

IP 10 - odporúčaná rýchlosť

Zákon

Značka informuje o odporúčanej rýchlosti za normálnych podmienok; odporúčaná rýchlosť sa vyznačuje číslom alebo číslami v kilometroch za hodinu.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

V záujme bezpečného prejazdu ,napr. ostrou zákrutou, dodrž odporúčanú rýchlosť.Nemusel by si bezpečne zvládnuť daný úsek.Nie je to najnižšia dovolená rýchlosť , ale odporúčaná.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne