Dopravná značka IP1

IP 1 - okruh

Zákon

Značka označuje okruh zriadený na obchádzanie obce, alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Pri súbehu viac okruhov na jednej ceste sa v spodnej časti značky označí každý okruh. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak je v meste viac okruhov v spodnej časti značky je rímska číslica,I,II,III,IV,V,...To znamená ak chcem ísť do centra mesta použijem okruh č. I, ak nechcem ísť do centra nájdem si okruh čo najviac vzdialený od centra,napr. V.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne