Dopravná značka II9

II 9 - Opraváreň

Zákon

Značka informuje o blízkosti opravovne motorových vozidiel alebo o predajni motorových vozidiel poskytujúcej servisné služby; ak ide o autorizovanú predajňu motorových vozidiel poskytujúcu servisné služby, možno na dodatkovej tabuľke E 12 uviesť typy alebo druhy vozidiel.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Hľadáme v prípade poruchy na vozidle alebo potrebnej informácie ,keď si samy nevieme pomôcť.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne