Dopravná značka II8c

II 8c - Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (CNG)

Zákon

Značka informuje o blízkosti čerpacej stanice stlačeného prírodného plynu (CNG).

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne