Dopravná značka II8b

II 8b - Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)

Zákon

Značka informuje o blízkosti čerpacej stanice skvapalneného ropného plynu (LPG).

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne