Dopravná značka II6a

II 6a - Informácie

Zákon

Značka informuje o blízkosti miesta, kde možno dostať najmä turistické informácie.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Informácie pre turistov, napr. kedy bude v Herľanoch striekať gejzír.,.....


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne