Dopravná značka II4

II 4 - Prvá pomoc

Zákon

Značka informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom je poskytovaná služba prvej pomoci.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Nie je to nemocnica ,ale zariadenie poskytnutia prvej pomoci.
pozn. stará značka symbol červeného kríža.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne