Dopravná značka II20a

II 20a - Úniková cesta (vzor)

Zákon

Značky sa používajú na označenie smeru k dvom najbližším núdzovým východom v tuneli, dva najbližšie núdzové východy musia byť označené na bočných stenách vo vzdialenosti najviac 25 ma vo výške 1 m až 1,5 m nad úrovňou únikovej cesty vyznačením vzdialenosti k východom.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne