Dopravná značka II2

II 2 - Telefón

Zákon

Značka informuje o blízkosti miesta, kde je verejne prístupný telefónny prístroj.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Telefón verejne prístupný.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne