Dopravná značka II1b

II 1b - Núdzové volanie

Zákon

Značka informuje o telefónnej linke 112 na integrovaný záchranný systém núdzovej pomoci alebo v kombinácii s dodatkovou tabuľkou E 12 vhodným nápisom alebo symbolom informuje aj o jednotlivých telefónných linkách núdzového volania, prípadne o ich internetových adresách.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Telefón možno použiť v prípade núdzi.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne