Dopravná značka II19b

II 19b - Núdzový východ

Zákon

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

V prípade požiaru v tuneli je vyznačený únikový východ a smer.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne