Dopravná značka II19a

II 19a - Núdzový východ

Zákon

Značky sa používajú na označenie núdzových východov v tuneloch, rovnaké uvedené značky sa používajú pre všetky druhy núdzových východov.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

V prípade požiaru v tuneli je vyznačený únikový východ a smer.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne