Dopravná značka II18b

II 18b - Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne