Dopravná značka II16

II 16 - Pláž alebo kúpalisko

Zákon

Značka vyznačuje letné stredisko cestovného ruchu a informuje o blízkosti pláže alebo kúpaliska.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne