Dopravná značka II14

II 14 - Odpočívadlo

Zákon

Značka označuje miesto mimo obce, na ktorom je dovolené zastavenie a státie, a to najmä ak sa nachádza mimo cesty. Odpočívadlo určené pre určitý druh vozidiel sa označuje v kombinácii s dodatkovou tabuľkou E 10 so zodpovedajúcim symbolom.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Na tabuľke je symbol " stôl, lavička pod stromom chládok "znamená , že si tu môžem oddýchnuť, napapať sa.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne