Dopravná značka II12

II 12 - Občerstvenie

Zákon

Značka informuje o blízkosti zariadenia, v ktorom sa poskytuje občerstvenie.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Informácia na tabuľke so symbolom "šálky " znamená , že sa tu budem môcť občerstviť /káva, čaj,kola ..../


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne