Dopravná značka II10

II 10 - Hotel alebo motel

Zákon

Značka informuje o blízkosti hotela alebo motela.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Hľadáme informácie za účelom ubytovania.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne