Dopravná značka E9

E 9 - Nepriaznivé poveternostné podmienky

Zákon

Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku vozovky, napríklad na podmienky mokrej vozovky alebo iné nepriaznivé poveternostné podmienky.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto tabuľka v spojitosti s dopravnou značkou znamená napr. nebezpečenstvo šmyku za mokra


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne