Dopravná značka E8c

E 8c - Koniec úseku platnosti

Zákon

Dodatková tabuľka vyznačuje koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa v prípadoch, keď platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, sa má skončiť mimo križovatky. Používa sa najmä kombinácii s dodatkovou tabuľkou E 8a

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto tabuľka v spojitosti s dopravnou značkou ,napr. zákaz zastavenia znamená ,že zákaz zastavenia končí. Šípka smerujúca od značky dole.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne