Dopravná značka E8b

E 8b - Začiatok úseku platnosti

Zákon

Dodatková tabuľka vyznačuje priebeh úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená; používa sa, ak je nutné na priebeh platnosti zvlášť upozorniť, najmä v prípade dlhšieho úseku. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka E 8a.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto tabuľka v spojitosti s dopravnou značkou ,napr. zákaz zastavenia , znamená priebeh úseku zákazu zastavenia/ stále zákaz platí /


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne