Dopravná značka E8a

E 8a - Začiatok úseku platnosti

Zákon

Dodatková tabuľka vyznačuje začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. B33, č. B34 alebo so značkami č. IP12 až IP 19, ak je nutné začiatok úseku platnosti zdôrazniť.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto tabuľka v spojitosti s dopravnou značkou ,napr. zákaz zastavenia znamená začiatok úseku platnosti .Za značkou už zastaviť nemôžem.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne