Dopravná značka E7

E 7 - Smerová šípka

Zákon

Dodatková tabuľka označuje smer k miestu, kde platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami IP 12 až IP 19 alebo IP 20a a IP 20b.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Dodatková tabuľka bez vyznačenia určitej vzdialenosti znamená smer, napr. čerpacia stanica vpravo.Používa sa v spojitosti s dopravnou značkou.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne