Dopravná značka E6

E 6 - Celková hmotnosť

Zákon

Dodatková tabuľka sa používa najmä v kombinácii so značkami B 6, B 30a až B 31b, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel. Údaj sa uvádza v tonách s jedným desatinným miestom.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto tabuľka sa používa v spojitosti s dopravnou značkou a spresňuje význam v tomto prípade obmedzuje vozidlá s najväčšou hmotnosťou.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne