Dopravná značka E5b

E 5b - Úsek platnosti

Zákon

Dodatková tabuľka vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka E 5a.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak na tabuľke je udanie vzdialenosti a k tomu šípka udávajúci smer znamená to dĺžka úseku.Tabuľka je v spojitosti s dopravnou značkou.napr.vpravo a vľavo 5 m je zakázané státia vozidiel.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne