Dopravná značka E5

E 5a - Úsek platnosti

Zákon

Dodatková tabuľka vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami B 33 alebo B 34.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak na tabuľke je udanie vzdialenosti a k tomu šípka udávajúci smer znamená to dĺžka úseku.Tabuľka je v spojitosti s dopravnou značkou.napr. vľavo v úseku 10 m platí zákaz státia.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne