Dopravná značka E4

E 4 - Dĺžka úseku alebo platnosti

Zákon

Dodatková tabuľka vyznačuje dĺžku úseku alebo platnosti značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v kombinácii s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak na tabuľke je udanie vzdialenosti a k tomu šípka udávajúci smer znamená to dĺžka úseku.Tabuľka je v spojitosti s dopravnou značkou.napr. v úseku 2 km je nerovnosť vozovky.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne