Dopravná značka E3

E 3 - Vzdialenosť

Zákon

Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou P 1 vyznačuje vzdialenosť k značke P 2, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou. Na tabuľke sa uvádza vzdialenosť v celých desiatkach metrov k miestu, kde platí povinnosť zastaviť vozidlo.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Tato dopravná značka v spojitosti so značkou " daj prednosť v jazde "je značka predbežná a znamená, že o 150 m budeš musieť zastaviť na príkaz značka " stoj, daj prednosť v jazde ".


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne