Dopravná značka E2

E 2 - Vzdialenosť

Zákon

Dodatková tabuľka vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je umiestnená.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Dodatková tabuľka , ktorá je použitá spolu s príslušnou dopravnou značkou - vzdialenosť napr. k čerpacej stanici,...


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne