Dopravná značka E15

E 15 - Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím

Zákon

Dodatková tabuľka sa používa najmä v kombinácii so značkou IP 16; významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany značky IP 16 vpravo nad nápis „RÉSERVÉ“.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne