Dopravná značka E14

E 14 - Kategória tunela

Zákon

Dodatkovú tabuľku možno použiť v kombinácii spolu so značkami A 24, B 21, C 19, IP 21a, IP 21b. Významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany príslušnej značky zo skupiny IS. Vzhľadom na zákaz cestnej prepravy nebezpečných vecí sa na tabuľke miesto údaj (*) uvedie aktuálny údaj z jedného z písmen B, C, D alebo E.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne