Dopravná značka E13

E 13 - Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie

Zákon

Dodatková tabuľka sa používa v kombinácii spolu so značkou IP 16 ako tabuľka pre upresňujúce údaje.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne