Dopravná značka E12

E 12 - Dodatková tabuľka s textom

Zákon

Dodatková tabuľka s nápisom „OKREM ZÁSOBOVANIA“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie, opravárenské, údržbárske alebo komunálne a podobné služby, na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením O 3; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená. Dodatková tabuľka s nápisom „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie, opravárenské, údržbárske alebo komunálne a podobné služby, na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením O 3, na vozidlá taxislužby a vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo alebo garáž; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto tabuľka v spojitosti s dopravnou značkou znamená ,napr. zákaz vjazdu , ale nie pre vozidlá opravárenské, zásobovanie vozidlami a pod.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne