Dopravná značka E10

E 10 - Druh vozidla

Zákon

Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla; tento druh vozidla sa vyznačuje významovými symbolmi zo zákazových značiek.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto tabuľka v spojitosti s dopravnou značkou znamená napr. Zákaz odbočenia doprava ,ale platí len pre nákladné vozidlá.Čiže obmedzuje platnosť dopravnej značky.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne