Dopravná značka C9

C 9 - cestička pre chodcov

Zákon

Značka prikazuje chodcom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka platí predovšetkým pre chodcov a prikazuje im použiť cestičku, ktorú prevažne používajú chodci a nevstupovať na vozovku.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne