Dopravná značka C8

C 8 - cestička pre cyklistov

Zákon

Značka prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka platí predovšetkým pre cyklistov a prikazuje im použiť cestičku vyznačenú pre cyklistov a nevstupovať na vozovku.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne