Dopravná značka C7

C 7 - kruhový objazd

Zákon

Značka označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy len v smere vyznačených šípok na značke. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak nie je prednosť v jazde upravená značkami.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Informácia o tom, že sa blíži kruhový objazd a križovatka s prikázaným smerom jazdy. Pozor či je križovatka riešená dopravnými značkami (riadim sa podľa hlavnej a vedľajšej) alebo platí prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava (riadim sa pravidlami prejazdom cez križovatky).


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne